I mine coaching-/terapisessioner kigger vi på, hvorfor du har det, som du har det, og hvad der skal til for, at du kan forandre din situation. Vi arbejder med de tilstande, der skal heales. Fokus er på, hvad du ønsker at skabe for dig selv med afsæt i, hvad der skal til for, at du kan opnå at få din intention gjort til virkelighed.

Jeg inspirerer til nye skridt, du kan tage samt virkemidler, du kan integrere i din hverdag, som understøtter din proces. Der kommer ofte sårbare tilstande til overfladen i processen og her arbejder jeg med det indre såret barn. Det indre sårede barn er en tilstand i dig, som opstår, når du oplever noget traumatisk. Et traume kan være noget stort eller noget småt i ens liv. Det afgørende er, at det forplanter sig i din bevidsthed, sætter et frø, der spirer og vokser op og bliver en ukrudtsplante i dit system. Her sætter det en prop og skaber mangel på flow.

Det indre sårede barn lever i din underbevidsthed og kommer til udtryk gennem dine følelser. Det påvirker din omverden, hele dit verdensbillede og giver uhensigtsmæssig energi til store dele af din livsopfattelse. Det indre sårede barn har behov for at blive healet. Det er en del af dig, som du med fordel kan tage hånd om, rumme og give kærlighed. Derigennem har du mulighed for at skabe en ny måde at være i din verden på.

Gennem den terapi form jeg praktiserer, healer vi dit indre sårede barn fra essens. Essens er den, du dybest set er – den udgave af dig, der muliggør at betragte dig selv og andre fra et kærligt udgangspunkt. Det er et indre aspekt af din kerne, som er kendetegnet ved væren, harmoni, ufordømmenhed, klar bevidsthed, ubetinget accept og kærlighed, power, mod mm. Essens sikrer dig en indre balance. Vi slukker så at sige for hovedet og dets tankemylder. Bare for en stund. Hovedet har en fantastisk evne til at dømme og betragte en situation for 117 indfaldsvinkler. Det kan ind imellem skabe mere forvirring end klarhed. Fra essens findes der kun din sjæls reneste sandhed. En indsigt, som er så rigtig for dig, at du vil kunne mærke dens effekt i hele din bevidsthed. Du vil kunne opleve at få kontakt til nye indsigter og forstå, hvordan du har overlevet dit traume, lige meget hvor intens og voldsomt det end har været. Sammen kan vi eventuelt lykkes med at få lirket din overlevelsesstrategi af dig, så du igen kan bevæge dig frit og tillidsfuldt.

Ved bevidst at tage ansvar for at heale dine egne sår henter du ressourcerne, styrken og gaven i det gennemlevede. Du henter guldkornene i den lektie, du har gennemgået og får indsigt i, hvilke kompetencer det har beriget dit liv med. Du skaber fred i dig. Du skaber basis for at folde dele af dig selv ud, som du på et tidspunkt har lukket ned og fortrængt. Ved at folde hele dit potentiale ud tager du alle dele af dig selv hjem og møder dig selv, dit liv og din historie med kærlighed og accept.

Jeg bruger healende meditationer og øvelser og arbejder intuitivt men stadig struktureret med dit afsæt og dine ønsker for fremtiden. Du kan booke en enkelt session eller vælge at indgå i et 1:1 program og mentorship med mig, hvor vi arbejder sammen omkring din rejse hjem i dit feminine center, så du bliver holdt undervejs og støttet i din proces.

Kontakt

Har du spørgsmål?

Har dit besøg på siden givet dig nogle spørgsmål, så kontakt mig gerne.
Jeg glæder mig rigtig meget til at høre fra dig!