Livet er en samling af vækstpunkter. Vi har bare ikke tradition for, hvordan vi håndterer elementer af disse i vores kultur. Eksistentielle kriser i forbindelse med store livsudsving som sygdom, død, skilsmisse, fyring, økonomiske udfordringer mv. kan være svære at tumle med og kan igangsætte sorg, angst, meningsløshed, stress, overbelastning, ængstelighed, ensomhedsfølelse og en følelse af fremmedgjorthed i forhold til sig selv. De kan igangsætte en åbning ind til noget nyt i dig.

Nogle gange må forstanden sættes ud af spil, for at vi kan genetablere forbindelse til sjælen.

Hos Universe of Hearts har vi Livlinen, som er en mulighed for at række ud og hente lys, indsigt og tro, håb og kærlighed ind, når det kniber med selv at kunne sprænge mørket.

Er du i en awakening proces eller eksistentiel krise, hvor alting omkring dig ramler, og det føles, som om din personlighed er sprængt i atomer, så kan det være svært at samle sig selv så meget, at det er muligt at komme videre uden udefrakommende input. Når vi dykker, har vi ind imellem brug for hjælp til at komme op og få hovedet oven vande igen, så vi kan få trukket vejret dybt, inderligt og healende ind igen. Vi har brug for håbet, for i håbet bor styrken.

Tanken med Livlinen er, at vi står til rådighed som din åndelige jordemoder, der hjælper dig med løft og forståelser set fra oven. Det er svært at se sig selv, når man svømmer rundt i materien. Vi har brug for at blive trukket op og ud af den energi, der tynger, så vi kan se tingene fra et højere perspektiv.

Vi løser ingenting og finder ikke vej fra der, hvor de nedbrydende energier og sindsstemninger er skabt. Alt det foranderlige vibrerer på en anden frekvens. Det er den, vi må forbinde os med.

Afsættet for Livlinen er at hjælpe dig med at indstille din modtagerkanal til at kunne connecte med noget mere opløftende igen.
Og hjælpe dig med at tro på dig selv og på, at der er en dybere mening med alting. Den nye tids energi ser ud over frygtens stramme rammesætning og ser mening, værdi og gaver i alting. Intet er tilfældigt, og du er ikke et offer, hvis du igen og igen bevidst vælger at være en hjerteleder. Det handler om at finde styrken i at se, hvordan du kan bruge selv de mest udfordrende livssituationer til at styrke dig selv gennem kærligheden til og troen på dig samt tilliden til noget større.

Lad os trække vejret sammen, så du igen kan få iltet hjertet og finde troen på og styrken i dig selv.