Når vi er i forandringsprocesser og store livskriser, kan vi opleve altoverskyggende smerte og fortvivlelse. Vi kan have svært ved at få ro på os selv, og dermed kan vi have svært ved lede os selv og tage ansvar for situationen. Vi kan føle, at vi bliver bragt i knæ og bliver ofre for omstændigheder. Her er det, at vi alle har allermest brug for noget at holde fast i og styrke os på. For hvad gør vi, når vi står i smerten og uvisheden, og det fylder alt indeni. Hvordan får vi fat i os selv igen og sikrer, at vi kan rejse os i stedet for at bukke under.


Vi oplever, at der ved siden af smerten og sårbarheden er flere rum, vi kan gå ind. Det rum, du vælger at træde ind i, har stor indflydelse på, hvordan du lander. Det er ok at gå lidt ud og ind af forskellige oplevelsesfelter, men der er et rum, som du med fordel kan holde fokus på.
I det rum bor der alle de aspekter, der giver næring til og vækster din råstyrke. Sensitive sjæle oplever i høj grad gennem følelser, og dine følelser influeres af dine tanker. De er det brændstof, som sætte dit væsen i bevægelse, og når du har retning hen mod hjerte, lys, tillid og tro, styrker du din råstyrke.


Reframing er en af grundtonerne i dette rum sammen med accept. Alt, hvad du kan omskrive til noget meningsfuldt i dit setup, styrker dig og giver dig tillid. Alt, hvad du accepterer, frisætter du dig fra. I accepten bor der en fred med det, du oplever. Du kan bruge din energi på at hele det knuste hjerte i stedet for at kæmpe mod fakta. Men der bor også værdier og din sandhed i dette rum. Begge aspekter er rygraden i det, der holder dig oprejst. For os handler det om at kende dig selv og dit ståsted. Dine rødder og din integritet er skelettet i dit hus. Hvis du først går på kompromis med dette, kan andre trække dig rundt i manegen efter forgodtbefindende. Til sidst mister du kontakten til dig selv og dit inderste væsen.

Det er et afgørende rum at have fokus på. Men det er også afgørende at vide, hvor du finder de ting det indeholder, og hvordan du anvender dem. Det er faktisk ret ukompliceret at færdes i dette rums visdom, men nogle gange har vi brug for en tourguide. Vi har gået her mange gange i forbindelse med diverse forandringsprocesser. Det er altid forvirrende ved en proces’s begyndelse. Men når du først kender det sted, vil det langsomt tage form igen, og du vil opleve at kunne træde derind mere, end du træder ud. Det er det, vi arbejder med hos Universe of Hearts. Vi er stifindere og tourguides, og vi er elsker det, vi laver. Ikke fordi vi er perfekte, men fordi vi selv går og har gået vejen igen og igen, og vi ved, hvad der virker.