Indigo visdom

249,00 kr. Inkl. moms

Kategori:
Tina Sofia Bach Agergaard har skrevet en meget personlig og ærlig beretning om det at være indigo bevidsthed med alt, hvad det indbefatter af sorger og glæder. Bogen tager udgangspunkt i Tina Sofias personlige erfaringer og oplevelser og kommer med et budskab omkring det liv, som vi for nuværende har skabt for os selv, vores børn og hinanden – et budskab, som banker på med håbet om at blive inviteret indenfor i familierne og det enkelte menneske, som inspiration, men også refleksion i forhold til det, vi ønsker at videreføre for vores børn.
Tina Sofia er mor til et sensitivt barn. Derudover arbejder hun som coach, terapeut og spirituel vejleder og har i den forbindelse mange sensitive børn og voksne, der konsulterer hende i hendes klinik. Dette erfaringsgrundlag danner udgangspunkt for bogen – sammensat med det faktum, at Tina Sofia er et spirituelt søgende menneske, som selv er sensitiv indigo bevidsthed og har levet et liv med de udfordringer, dette har skabt for hende og hendes egen færden.
Bogen tager i særlig grad udgangspunkt i Tina Sofias invitation til at ændre vores bevidsthedsmønstre og derigennem skabe en mere kærlig og rummelig måde for os alle at være på i forhold til os selv og derigennem andre og livet. Det er Tina Sofias oplevelse, at vækkelsen af et nyt bevidsthedsniveau er løsningen på stort set alt, hvad vi for nuværende oplever som udfordrende i os selv og i andre, men også i forhold til de livsbetingelser og sammenhænge, som giver os ondt i livet og udfordrer os i form af depressioner, stress, angst mm.
”Indigo bevidstheden er ofte et forstærket udtryk for følelser og reaktioner på forhåndenværende livsomstændigheder, som vi alle mærker og kæmper med i den ene eller anden udstrækning. Vågn op, lyt og lær – det er ren og ægte visdom, der kalder på, at du tager ansvar for dine følelser og vælger et mere afbalanceret udgangspunkt i livet. Det er visdom, der kalder på, at du i større grad slipper dit hoved og dine tankers begrænsninger og vælger at forene dig med hjertets rummelighed.”